f tháng 11 2012 - A Guy Who Cooks
Italian food

Tortelloni al brodo - ấm cả ngày đông

Trung tâm kỹ thuật | Technical center

Pasta tươi

Trung tâm kỹ thuật | Technical center

Technical center 2 - Kỹ thuật trong baking

Chocolate

Chocolate Soufflé - tận dụng "kho báu" bị lãng quên

French food

Macaron - thước đo đầu bếp Pháp

Healthy food

Funghi al forno - khởi đầu cho 1 bữa ăn ngon

Healthy food

Risotto ai funghi - đến thăm 1 nông trại miền Địa Trung Hải

Dessert

Mable swiss roll - gặp lại người quen thuở thơ ấu.

Bài viết nổi bật

Youtube

Facebook