f 2012 - A Guy Who Cooks
Aromatic

Capellini alle erbe aromatiche - Công thức "nhặt được" trên vỏ hộp

Chocolate

Yule log - Noel ấm áp

Dessert

Fresh fruits tart - hưởng thụ trước ngày tận thế.

Dessert

Tiramisù - thông điệp tình yêu

Italian food

Tortelloni al brodo - ấm cả ngày đông

Trung tâm kỹ thuật | Technical center

Pasta tươi

Trung tâm kỹ thuật | Technical center

Technical center 2 - Kỹ thuật trong baking

Chocolate

Chocolate Soufflé - tận dụng "kho báu" bị lãng quên

Bài viết nổi bật

Youtube

Facebook